Brannvesenet i Asker & Bærum sikrer kompetansen med løsninger fra Bliksund

 

Asker & Bærum brann og redning IKS (ABBR) har valgt et digitalt kompetansekartleggingsverktøy fra Bliksund for å redusere manuelt arbeid og styrke arbeidet med kompetanseutvikling i organisasjonen. Målet er å gi selskapets seks brannstasjoner strategiske fordeler og sikre kompetanse og kvalifikasjoner hos de 180 ansatte.

Brannvesenet i Asker & Bærum sikrer kompetansen med løsninger fra Bliksund blog hero bilde

Med et stort mannskap, flere lokasjoner og tidkrevende manuelle prosesser, ønsket ABBR å standardisere arbeidsprosesser samt skaffe et effektivt verktøy for kompetansekartlegging og utvikling. I sterk konkurranse med andre ledende aktører innen kompetanseutvikling, falt valget på fagsystemet GRID fra Bliksund.

 

Tjenesteområdene til Asker og Bærum brann og redning IKS blir stadig utvidet og mer omfattende. Det medfører at vi må ha et godt kompetansesystem som gir oss oversikt, samt sikrer at våre ansatte innfrir fastsatte kompetansekrav. Vi har også behov for et kompetansesystem som gjør det mulig for oss å systematisere og strukturere vårt arbeid rundt kartlegging, utnyttelse og utvikling av de ansattes kompetanse. Høy kompetanse er viktig for oss, for å kunne gi best mulig tjenesteleveranse til kommunenes innbyggerne, virksomheter og skadelidte. Med Bliksund GRID får vi en digital løsning som støtter våre prosesser og behov fremover.

Sverre N. Junker, konstituert brannsjef i Asker og Bærum brann og redning IKS

 

Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) dekker i dag brann- og redningsberedskapen for mer enn 220 000 innbyggere. Med fagsystemet Bliksund GRID får mannskapene i ABBR oversikt over egen kompetanse og planlagte øvelser samt at det gir bedre oversikt og helhet i daglig drift. Her kan de enkelt forvalte ressurser og prosesser samt gi ledere og mannskap et operativt verktøy, enten det gjelder prosedyrer, arbeidsbeskrivelser, innsatsplaner eller rapporter.

– Våre løsninger er bygget av og for fagfolk. At ABBR velger oss på kriterier som kvalitet, god oppdragsforståelse og god forståelse for krav knyttet til rolle er en bekreftelse på at våre løsninger dekker de behovene som er viktig i bransjen. Det betyr mye for oss, sier Janne T. Morstøl, CEO i Bliksund

 

 

Ta gjerne kontakt for en prat on hvordan vi kan hjelpe deg og ditt brannvesen