Direkte videooverføring bidrar til styrket brannberedskap på Østjylland

Nye tiltak hos Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed som involverer ny felles vaktsentral, operasjonslederfunksjon og bruk av direkte videooverføring fra skadestedene, viser allerede gode resultater.

Direkte videooverføring bidrar til styrket brannberedskap på Østjylland blog hero bilde

 

Hos Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed, som til sammen dekker åtte kommuner og cirka 800 000 innbyggere på Østjylland, har det skjedd store endringer det siste halvåret.

De to beredskapsenhetene har gått sammen om å etablere en ny felles vaktsentral og en døgnbemannet operasjonslederfunksjon, som nå står sentralt i koordineringen av alle operative innsatser i de åtte kommunene. Formålet er å skaffe seg en samlet oversikt og dermed utnytte tilgjengelige ressurser optimalt og stå enda bedre rustet når alvorlige hendelser oppstår.

 
 

Jesper Hansen, Teamleder, Østjyllands Brandvæsen profil bilde

Den nye organiseringen gjør at ledelsen på skadestedet kan konsentrere seg fullt og helt om hendelsen. De trenger ikke tenke på hvordan de skal skaffe seg ekstra ressurser, forpleining, avløsning og lignende som oppstår i forbindelse med større hendelser. Det tar operasjonslederen på vaktsentralen seg av. Den samlede oversikten gir også mye bedre forutsetninger for å ha beredskap til å håndtere andre hendelser som oppstår samtidig.

Vi har kjørt med felles vaktsentral siden oktober i fjor, og operasjonslederen har vært på fulltid på vaktsentralen siden 1. april. Allerede nå merker vi god effekt av tiltakene, da det gir stabil drift ved større hendelser og dermed bedre ressursutnyttelse. Det gir redundans i systemet og hjelper oss med å planlegge frem i tid.

Jesper Hansen, Teamleder, Østjyllands Brandvæsen

Østjyllands brandvesen facade bygning

Flere øyne på skadestedet med direkte videooverføring

Sammen med tiltakene som er gjort, den nye samlede vaktsentralen og operasjonslederfunksjonen, har beredskapsenhetene også startet en ny epoke med direkte videooverføring fra skadestedene. Teknologien er utviklet i samarbeid med Bliksund.

Siden november i fjor har vaktsentralen hatt mulighet til å bruke SMS-til-video. Det gjør at vaktsentralen kan sende en videokobling til innringeren, som med et enkelt klikk raskt kan sende direkte videobilder til vaktsentralen.

Siden november sidste år har vagtcentralen haft mulighed for at bruge SMS-til-video. Her kan vagtcentralen sende et videolink til anmelderen, som med et enkelt klik hurtigt kan sende livevideo fra hændelsen til vagtcentralen.

Vi har allerede nu mærket god effekt af den her livevideo, som vi kan modtage fra anmelderen. Det giver os muligheden for, at vi, allerede inden vi lander på skadesstedet, kan have et overblik over, hvad der sker og dermed få sendt de rette resurser afsted. Det er også en hjælp til brandmændene som i højere grad kan forberede sig på den hændelse, de kommer ud til, fortæller Jesper Hansen.

 

Videre er det installert videokameraer i innsatslederbilene, som kan fjernstyres av operasjonslederen og andre på vaktsentralen, slik at de kan følge med på skadestedet.

Direkte videooverføring fra innsatslederbilen på skadestedet er et meget godt ledelsesverktøy. Innsatslederen på stedet befinner seg ofte i en svært stresset situasjon med mange ting som skjer. Da er det trygt med et ekstra par øyne fra operasjonslederen på vaktsentralen, som kan hjelpe til med å vurdere situasjonen og velge riktige ressurser i god tid, avslutter Jesper Hansen.

 

De nye endringene hos Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed skjer som et ledd i styrkingen av brannberedskapen på Østjylland, og dette kommer i kjølvannet av en analyse av robustheten til de kommunale redningstjenestene fra Forsvarsministeriet i Danmark.

Operatør ved østjyllands brandvæsen bruker incidentshare til at få øyne på ulykkesstedet