Brannmannskap som jobber

Brann

Bliksund GRiD er utviklet av fagfolk, for fagfolk. Fagsystemet håndterer alt et brannvesen trenger for å fungere optimalt, slik at fokuset blir på det som er viktig. De som gjør jobben, og de som trenger hjelp. Fagsystemet er tilgjengelig både fra desktop og mobil, med oppdaterte sjekklister og felles tiltaksbøker.

Bliksund GRiD for Brann er mer enn et fagsystem for forvaltning av brannvesenets ressurser og prosesser. Bliksund GRiD for Brann fungerer også som et operativt verktøy for ledere og mannskaper via umiddelbar tilgang til brannvesenets tiltakskort, også i offline-modus. Tiltakskort som Lederstøtte, prosedyrer, arbeidsbeskrivelser og innsatsplaner med mer er tilgjengelig direkte via app. Operativt har du tilgang til det du trenger, når du trenger det, i et format som fungerer.

Med Bliksund GRiD for Brann ivaretas brannvesenets behov i den daglige driften i et oversiktlig og helhetlig fagsystem. Bliksund GRiD for brann gir mannskapene oversikt over egen kompetanse og planlagte øvelser. Appen benyttes enkelt og intuitivt for å utføre sjekk av utstyr, skriving av hendelsesrapporter, vaktrapporter, fylling av drivstoff, olje med mer. For deltidsmannskapene fungerer også appen til timeregistrering.

Som leder gir Bliksund GRiD for brann deg et komplett verktøy for å kvalitetssikre driften med full oversikt over ressurser og prosesser i ditt brannvesenet. Bliksund GRiD for brann gir deg som leder en unik plattform som ivaretar brannvesenets behov via skreddersydd funksjonalitet for brannvesenet.

Vi tilbyr helt uforpliktende test av Bliksund Brann slik at du kan teste ut systemet i ditt brannvesen i sammen med dine ressurspersoner.