Bedre pasientsikkerhet og mer effektiv arbeidsdag for helsepersonell

Kontakt oss
ewa verti 1
every_second_counts_symbol

Forbedret effektivitet og samarbeid

Med flere pasienter og begrensede ressurser er det viktig å jobbe så effektivt som mulig. Å få innsikt og opprettholde kontroll sikrer rettidig og effektiv pasientbehandling. Våre verktøy lar deg forbedre kommunikasjon og samarbeid samtidig som du sparer tid gjennom rask og nøyaktig informasjonsflyt.

Ambulansetjenesten

Innovative løsninger for bedre pasientbehandling.
Les mer
grid communication
support hori 3

Nødsentraler

Beslutningsstøtte for å sikre riktig respons til rett tid.
Les mer

Legevakt og legevaktsentraler

Med kontroll og innsikt i prosesser og ressurser kan du sikre korrekt og bærekraftig medisinsk behandling på tvers av avdelinger og personell.
Les mer
computer hori 1
luftambulans hori 3

Luftambulansetjenesten

Driftsstøtte og forbedret pasientbehandling.
Les mer