Mer enn 10 års erfaring med live streaming: Operasjonsleder Fredrik Ryber i Hovedstadens Beredskab i København deler sine erfaringer

Hovedstadens Beredskab har brukt live streaming når de rykker ut på brann- og redningsulykker i mer enn 10 år og det har blitt et viktig verktøy i deres arbeid.

Fredrik Ryber 10 years interview header blog bilde

I dag har de mer enn 20 kamerakilder, bestående av kameraer på alle brannbiler som styres fra sentralen. I tillegg har de droner, termiske kameraer, mørkekameraer og kameraer på alle responsbiler.

Vi har tatt en prat med Fredrik Ryber, operasjonsleder i Hovedstadens Beredskab, om hvordan de bruker live streaming, hvilke fordeler og utfordringer han ser, og hva han anbefale andre som ønsker å ta i bruk visuell kommunikasjon. 

Dere har brukt live streaming i over 10 år, kan du fortelle litt om hvor dere står i dag? 

"Ja, vi har jobbet ganske mye med live streaming de siste 10 årene, men det betyr ikke at jeg tror vi er ferdige med å lære og utforske det enda mer. Vi prøver hele tiden å bli bedre i måten vi bruker de forskjellige verktøyene. Slik kan vi hele tiden forbedre og fylle hullene vi opplever. Det betyr også at vi i dag har et veldig godt grunnlag for å kunne håndtere og operasjonalisere informasjon i forbindelse med vår innsats – og at vi alltid er klare til å ta nye steg."

Hvordan samarbeider dere med Bliksund? 

"Vi har alle våre visuelle kommunikasjonsløsninger sammen med Bliksund, og sammen utvikler vi kontinuerlig hvordan vi kan skape og forbedre oversikten vår. Vi har en felles plattform hvor vi har samlet alle strømmekilder slik at vi kan se og vurdere hvordan vi ser på de ulike hendelsene." 

 Fortell litt mer om det stadiet dere er på nå 

"Det er mye informasjon i forbindelse med vår innsats, og i dag er vi der at vi har lært å kanalisere informasjonen slik at de rette personene får rett informasjon til rett tid. Det er ganske avgjørende når vi for eksempel snakker om informasjonsoverbelastning. 

 Når vi har alle disse digitale verktøyene til rådighet, er det viktig at vi følger nøye med på hvordan vi bruker dem – vi skal ikke bare bruke dem for å bruke dem. De skal brukes når det gjør arbeidet vårt bedre. Det er en balansegang vi hele tiden lærer om når vi bruker verktøyene i arbeidet vårt. Det er tross alt en kunstform å tilpasse informasjonsmengden slik at vi ikke presser våre innsatsledere eller våre folk i felt, men gir dem informasjonen når de kan operasjonalisere den." 

Fredrik Ryber profil bilde

Hva gjør dere for å unngå informasjonsoverbelastning? 

"Det er virkelig et grensesnitt mellom teknologi og mennesker. Det er derfor viktig at vi har en dialog om når det er fornuftig for den enkelte å bruke de kommunikasjonsverktøyene vi har. Det er viktig at det er dialog mellom den interne og eksterne ledelsen – det vil si de som er hjemme på kundesentralen eller operasjonssentralen og de som er ute i felt på skadestedet"  

Når dere mottar et 112-anrop, hvordan bruker dere konkret den visuelle kommunikasjonen på kundesenteret? 

"Når en privatperson ringer 112 kan vi bruke IncidentShare til å overta kameraet i innringers smarttelefon. På den måten kan vi sette bilder på det personen prøver å forklare oss. Å ha bilder som supplement hjelper oss til å se ting på en mer nyansert måte. På denne måten kan vi forberede de som er på vei ut, slik at de har riktig tankesett.

Vi er opplært til å intervjue en innringer og stille spørsmål, men det å få et bilde gjør at vi kan forberede oss og være raskere når vi kommer ut. Vi kan tilpasse utrykningen og oppgradere eller nedgradere ressurser. Vi kan supplere eller tilpasse behovet."  

Har dere opplevd utfordringer med visuell kommunikasjon? 

"Du må justere mengden informasjon med hva du kan prosessere. Som hendelsesleder kan du være under press, og i en slik situasjon kan du ikke gi mye informasjon. Som operasjonssentral må vi for eksempel tilpasse informasjonen til når den er mest nyttig, og sørge for at den ikke blir en belastning. Hvis det rett og slett fører til informasjonsoverbelastning, hjelper det ikke. Det krever litt øvelse å vite når og hvem som kan motta hvilken informasjon."   

Hvilke fremtidige muligheter ser du for bruken av visuelle kommunikasjon i Hovedstadens Beredskab? 

"Hvis du ser på operasjonene våre som en tidslinje, så er vi ganske godt dekket når det gjelder kameradekning av operasjonene. Men vi er naturligvis opptatt av hvor vi har blindsoner. Vi har perioder hvor vi er litt blinde. Det kan for eksempel være i fasen før vi kommer til ulykkesstedet. I den forbindelse jobber vi med et prosjekt med autonome droner som flyr av gårde ved en innringing. Hvis vi kan forbedre vår tilstedeværelse før vi ankommer, så kan vi få god kontroll og oversikt. 

Vi har kommet så langt at vi nå kan finjustere. Vi jobber med flere strømmemetoder og er i utviklingsfasen der vi kan se mange fordeler."  

Hva er dine anbefalinger til bedrifter som ønsker å ta i bruk visuell kommunikasjon? 

"Ikke vær redd for å komme i gang. Først når du kommer i gang og får testet ting kan du tilpasse og se hva som fungerer. Du må kaste deg ut i det med et åpent sinn. Du kan ikke bare kaste ny teknologi inn i en organisasjon, du må se på organisasjonens forutsetninger og behov; hvilke ansatte og ressurser du har, og tilpasse teknologien deretter. Først da kan du se hvor det kan gjøre en forskjell - med de ressursene og den organisasjonen du har."

 

Hvis du vil begynne å bruke IncidentShare eller har spørsmål om hvordan live video kan bidra til din arbeidsplass, kontakt oss her:

Kontakt oss her